Greenbo กระถางกลางราวระเบียง

greenbo1

ยังอยู่กับกระถางแนวใหม่

Greenbob น่าจะเหมาะกับชีวิตคนเมืองในสมัยนี้ที่มีพื้นที่ในการใช้สอยบ้านอย่างประหยัดครับ ตั้งกระถางใหญ่เกะกะไม่ได้ ก็แขวนไว้กลางราวระเบียงนี่ล่ะ

greenbo2

รายละเอียดอื่นไปดูในเว็บได้เลยจ้า www.greenbo.co.il

greenbo3

via craziestgadgets