8 คำสั่งลัดเข้า Control Panel อย่างไว

Control Panel

การที่เราจะเข้าไปจัดการหรือเข้าไปตั้งค่าต่างๆใน Control Panel นั้น เราต้องเข้าไปที่ Strat แล้วคลิกเลือกไปที่ Control Panel แล้วเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการเข้าไปจัดการอีกหลายขั้นหลายตอน แต่วันนี้ผมจะพาเข้าหมวดหมู่ที่เราต้องการโดยไม่ต้องเข้าไปที่  Control Panel เลย โดยเข้าไปที่ Strat->Run แล้วพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ลงไไปกันเลยครับ

desk.cpl              เพื่อเข้าสู่      Display Properties
hdwwiz.cpl        เพื่อเข้าสู่      Add Harware Wizard
intl.cpl                 เพื่อเข้าสู่      Regional and Language Options
ncpa.cpl              เพื่อเข้าสู่      Network Connection
powercfg.cpl     เพื่อเข้าสู่      Power Options Properties
startup.cpl         เพื่อเข้าสู่      Startup Control Panel
sysdm.cpl           เพื่อเข้าสู่       System Properties