หุ่นยนต์ทรงตัวบนลูกบอล

YouTube Preview Image

นี่คือสิ่งประดิษฐ์แปลกๆ มันคือหุ่นยนต์ที่สามารถทรงตัวบนลูกบอลได้โดยไม่ล้ม ดร.มาซากิ คุมากาอิ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิศวกรรมพัฒนาหุ่นยนต์ (Robot Development Engineering Laboratory) ที่มหาวิทยาลัยโตโฮกุ กาคุอิน ในเมืองทากาโจ ประเทศญี่ปุ่น เป็นคนพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาเอง หลังจากที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์มาแล้วหลายรูปแบบ และนี่คือหุ่นยนต์ตัวล่าสุดทางศูนย์วิจัยฯ  หุ่นยนต์ตัวนี้มีความสูงแค่ครึ่งเมตร และหนักเพียง
7.5 กิโลกรัม