ศิลปะจากโครงกระดูก

Real-Skeleton-Art

เป็นผลงานของ Francois Robert จัดเรียงโครงกระดูกมนุษย์ออกมาเป็นภาพสื่อให้ “ยุติความรุนแรง” สวย สะเทือนใจครับ

กดที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่ครับ

Real-Skeleton-Art-2

Real-Skeleton-Art-3

Real-Skeleton-Art-4

Real-Skeleton-Art-5

Real-Skeleton-Art-6

skull-art-airplane-image

skull-art-hiv-letters-image

skull-art-oil-image

skull-art-star-dollar-sign-image

skull-art-star-of-david-image

via walyou