ถุงนอนฉลาม

Shark-Sleeping-Bag

น่ารักดีนะครับ ราคาอยู่ที่ $200 หรือประมาณ 6500 บาท

via likecool