หุ่นยนต์พลังงานแสงอาทิตย์

YouTube Preview Image

คลิปที่ท่านเห็นอยู่นี้คือ T3 Solar Robot เป็นชุดคิทเสริมทักษะให้กับเด็กทำงานด้วยเซลแสงอาทิตย์ เคลื่อนไหวได้และแปลงร่างได้ถึง 3 แบบ ฝึกทักษะเสริมสร้างจิตนาการ มีมอเตอร์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ราคาของ T3 Solar Robots Kit อยู่ที่ ประมาณ 550 บาท