Volvo สปอนเซอร์ วิจัยสารประกอบตัวถังรถไฟฟ้าใหม่

YouTube Preview Image

มหาวิทยาลัย Imperial College ในลอนดอนกำลังศึกษาวิจัยเกียวกับสารประกอบที่สามารถจัดเก็บรวมทั้งจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้และมันต้องมีความแข็งแรงพอที่จะนำไปทำชิ้นส่วนต่างๆ อย่างเช่น ตัวถังรถยนต์ Notbook เป็นต้น ซึ่ง Volvo บริษํทผู้ผลิตรถยนต์เป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ให้กับการวิจัยครั้งนี้ด้วยครับ ซึ่ง Volvo หวังว่าถ้าทำสำเร็จ รถยนต์ไฟฟ้าของ Volvo จะสามารถวิ่งได้นานขึ้น ซึ่งระบบจะสามารถชาร์จประจุไฟฟ้าเข้าไปในตัวถังขณะรถยนต์กำลังวิ่งได้อีกด้วย แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าว่างั้นเหอะครับ