กวนอูทรานสฟอร์เมอร์ส

201006061055365cb64

กวนอูทรานสฟอร์เมอร์สที่เพื่อนๆเห็น ตัวนี้ใช้ทุนสร้าง 300,000 หยวน หรือประมาณ ประมาณ 1.45 ล้านบาท สูง 9.7 เมตร มีน้ำหนัก 4,000 กิโลกรัม ฝีมือกลุ่มนักเรียนจากมหาวิทยาลัย China Central Academy Of Fine Arts สร้างเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์ที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา เราน่าจะสร้างมั่งนะ แล้วจะเอาใครเป็นต้นแบบทรานสฟอร์เมอส์ร์ดีล่ะเพื่อนๆช่วยคิดหน่อยอิอิ

YouTube Preview Image

ที่มา:http://game.163.com