Deus Ex: Human Revolution

Deus Ex Human Revolution

Square – Enix เตรียมเปิดเกมส์ Deus Ex : ปฏิวัติมนุษย์เป็นเกมส์แนวยิงบุคคลที่หนึ่งหรือ FPS ซึ่งเดิมที่เป็นของค่าย Eidos แต่ซื้อ Square – Enix หุ่นส่วนใหญ่ของเขามาแล้ว Eidos จะยังเป็นผู้พัฒนาตัวเกมเหมือนเดิม แต่จะ Engine Crystal ใช้ของ Square – Enix มาใช้พัฒนาขึ้น