Download Messenger Plus! Live 4.84.384

Messenger Plus

Messenger Plus! Live  4.84.384 เวอร์ชั่นใหม่สุด เป็นโปรแกรมเสริมของ MSN ซึ่งเป็นปลั๊กอินทำให้ MSN ของเพื่อน ๆ มีลูกเล่นที่สนุกยิ่งขึ้นใครอยากเพิ่มลูกเล่นให้ MSN ของตัวเองก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยครับ

ขนาดไฟล์ : 4.45 Mbyte. ลิขสิทธิ์ : Freeware

Download