ว่างๆมาพับโมเดลกระดาษ(paper Craft)เล่นกันดีกว่า

ใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทำ อยากหางานอดิเรกทำ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำโมเดลกระดาษกัน ขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บไซด์ http://cp.c-
ij.com/en/contents/1006 ในนี้จะมีโมดลกระดาษหลายรูปแบบให้เราได้ดาวน์โหลดไปใช้พับกันให้มันส์มือเลย หรือจะทำขายหารายได้เสริมก็ยังได้ มี
โมเดลหลายรูปแบบเลยทั้ง สัตว์ วัตถุต่าง พาหนะ เครื่องดนตรี เสาว์-อาทิตย์นี้ ว่างๆลองดาวน์โหลดไปพับเล่นดูครับ พับเป็นของขวัญคนรู้ใจก็ยอดไปเลยนะอันนี้

paper Craft

ใครที่ว่างๆไม่มีอะไรทำ อยากหางานอดิเรกทำ วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำโมเดลกระดาษกัน ขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บไซด์ http://cp.c-ij.com/en/contents/1006 ในนี้จะมีโมดลกระดาษหลายรูปแบบให้เราได้ดาวน์โหลดไปใช้พับกันให้มันส์มือเลย หรือจะทำขายหารายได้เสริมก็ยังได้ มีโมเดลหลายรูปแบบเลยทั้ง สัตว์ วัตถุต่าง พาหนะ เครื่องดนตรี เสาร์-อาทิตย์นี้ ว่างๆลองดาวน์โหลดไปพับเล่นดูครับ พับเป็นของขวัญคนรู้ใจก็ยอดไปเลยนะอันนี้