แค่ล็อกอินเข้า Blogger.com ก็สร้างและออกแบบธีมเองได้แล้ว

blogger new

จากบทความครั้งก่อนเรื่อง “วิธีสร้างและออกแบบธีม Blogger” หากเราต้องการสร้างและออกแบบธีมเองเราต้องล็อคอินเข้าไปที่
http://draft.blogger.com/home แต่ตอนนี้เราสามารถล็อคอินเข้า Blogger.com ก็สามารถสร้างและออกแบบธีมเองได้แล้วจึงเรียนมา
เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับ

จากบทความครั้งก่อนเรื่อง “วิธีสร้างและออกแบบธีม Blogger” หากเราต้องการสร้างและออกแบบธีมเองเราต้องล็อคอินเข้าไปที่ http://draft.blogger.com/home แต่ตอนนี้เราสามารถล็อคอินเข้า Blogger.com ก็สามารถสร้างและออกแบบธีมเองได้แล้วจึงเรียนมาเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ครับ