ติดตั้ง IE Tap ลง FireFox

IE TAB

เนื่องจาก Firefox ยังไม่ Support กับ  ActiveX เพราะฉนั้นในบางหน้าเว็บไซต์ไม่อาจใช้งานได้ในบางส่วน ซึ่งบางทีหน้าเว็บไซต์ IE จะแสดงผลได้
ดีกว่า แต่ในเมื่อ Engine ของ IE สามารถแสดงผลได้ดีกว่า เราก็จะมาติดตั้ง Add-ons ของ Firefox ที่ชื่อว่า IE Tab ได้ ซึ่งจะทำให้
Firefox ทำงานได้แบบ  IE
วิธีการติดตั้ง มีดังนี้
-ไปที่ เมนูบาร์ เครื่องมือ(Tools) -> ส่วนเสริม(Add-ons)
-คลิกแท็บชื่อ Get Add-ons ในช่อง Search พิมพ์คำว่า IE Tab แล้ว Enter
-จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิก Install Now
-จากนั้นคลิกที่ Restart Firefox เพื่อทำการเริ่มระบบใหม่ครับ
วิธีใช้งาน
คลิก Tools -> IE Tab Options -> Site Filter -> ใส่ชื่อ URL แล้ว Add เพียงเท่านี้เว็บนั้นๆ ก็จะถูกเปิดขึ้นมาด้วย IE
Tab เสมอ หรือคลิกขวาที่แท็บในหน้าต่างของ Firefox แล้วเลือกเปลี่ยน Engine แสดงผลก็ได้นะจ๊ะ

เนื่องจาก Firefox ยังไม่ Support กับ  ActiveX เพราะฉนั้นในบางหน้าเว็บไซต์ไม่อาจใช้งานได้ในบางส่วน ซึ่งบางทีหน้าเว็บไซต์ IE จะแสดงผลได้ดีกว่า แต่ในเมื่อ Engine ของ IE สามารถแสดงผลได้ดีกว่า เราก็จะมาติดตั้ง Add-ons ของ Firefox ที่ชื่อว่า IE Tab ได้ ซึ่งจะทำให้ Firefox ทำงานได้แบบ  IE

วิธีการติดตั้ง มีดังนี้

-ไปที่ เมนูบาร์ เครื่องมือ(Tools) -> ส่วนเสริม(Add-ons)

-คลิกแท็บชื่อ Get Add-ons ในช่อง Search พิมพ์คำว่า IE Tab แล้ว Enter

-จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้คลิก Install Now

-จากนั้นคลิกที่ Restart Firefox เพื่อทำการเริ่มระบบใหม่ครับ

วิธีใช้งาน

คลิก Tools -> IE Tab Options -> Site Filter -> ใส่ชื่อ URL แล้ว Add เพียงเท่านี้เว็บนั้นๆ ก็จะถูกเปิดขึ้นมาด้วย IE Tab เสมอ หรือคลิกขวาที่แท็บในหน้าต่างของ Firefox แล้วเลือกเปลี่ยน Engine แสดงผลก็ได้นะจ๊ะ