คลิป Iron Man ตัวจริงเป็นๆ

YouTube Preview Image

ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ตัดต่อแต่งเติมไม่ใช้ CG ใดๆทั้งสิ้น ไอรอนแมนตัวจริงตัวเป็นๆจากพี่จีนเลยนะนี่