Donkey Kong Country Return

YouTube Preview Image

นี่คือโปรเจคชิ้นใหม่ของ Retro หลังจากผลงาน Metroid Prime3 ได้เสร็จลงไปแล้ว ซึ่งภาคนี้จะลงให้กับเครื่อง Wii และยังสามารถเล่นได้พร้อมกัน 2 คนอีกด้วยตัวละครเอกของเกมส์นี้ก็คือ Donkey Kong และ  Diddy Kong เจ้าเก่า ซึ่งทั้งสองตัวลิงจ๋อจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเราต้องใช้ให้ถูกทาง เป็นแนวเกมส์ตะลุยด้านข้างเหมือนมาริโอ้เลย