iPhone 4 จองกันวันแรก 6 แสนเครื่อง

iphone-4-pre-order-suspend-at-Apple-site-2

iPhone 4 พอเปิดให้สั่งจองวันเดียวยอดก็ทะลุไปเลย 6 แสน เครื่อง เลยทำให้ระบบการตรวจสอบของ Apple เกิดมีปัญหาขึ้นมาทันที ลูกค้าหลายรายเลยยกเลิกสั่งจองสินค้าเพราะปัญหาดังกล่าว แถมหน้าเว็บสั่งจองก็เกิดมีปัญหา 404 ขึ้นมาทันที ตอนนี้ Apple ได้เลื่อนการสั่งจองสินค้าไปถึงวันที่ 14  ก.ค.  แล้ว จากวันที่ 2 ก.ค.  ก็เพราะปัญหาที่ว่าข้างต้นนี้แหละ

ข้อมูล: pcmag