Xbox360 Slim เจอจุดแดงเข้าให้แล้ว

553000009066302

นั้นไงพูดยังไม่ทันขาดคำเมื่อ อาทิตย์ก่อนผมพูดว่าว่า Xbox 360 รุ่นใหม่คงไม่มีไฟแดงเป็นของแถมมาด้วยนะ แต่งานก็เข้าไมโครซอฟท์ทันที เมื่อมีรายงานจากเว็บไซต์ kotaku.com ว่าเครื่อง Xbox360 Slim เกิดปัญหา “Red Dot of Death” และจะมีข้อความออกมาบอกว่า “เครื่องจะปิดตัวลงเพื่อป้องกันการระบายอากาศที่ไม่พอและจะเปิดอีกครั้งหลังจากไฟที่ปุ่มเปิดหยุดกะพริบ” อะไรกันนี่พี่ ด้านล่างนี่คือ คลิปวิดีโอของเกมเมอร์รายหนึ่งผู้โชคดีที่ได้เจอ “Red Dot of Death”

YouTube Preview Image