หลักการ Disk Defrag ที่ถูกต้อง

Disk Defrag

เราเคยพูดถึงการจัดเรียงข้อมูลกันหรือ Disk Defrag กันไปแล้วว่าทำไมเราต้องทำ นั้นก็เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นทำงานได้ไวขึ้นนั้นเอง แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าช่วงไหนที่เราควรทำการจัดเรียงข้อมูลถึงจะดีที่สุด
การจัดเรียงข้อมูลหรือการทำ Disk Defrag นั้นเราควรทำในตอนที่เปิดเครื่องใหม่ๆเลย เพื่อให้การจัดเรียงที่เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้นก็เพราะว่าแรมและฮาร์ดดิสก์ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยจึงสามารถจัดเรียงได้เต็มประสิทธิภาพ แต่หากเราทำการจัดเรียงข้อมูลก่อนปิดเครื่องจะสามารถทำได้ช้ากว่า นั้นเป็นเพราะว่าระหว่างที่เราใช้งานไปแล้ว บางโปรแกรมพี่แกจะไม่คืนค่าแรมให้กับเรา ทำให้จัดเรียงข้อมูลช้าและไม่สามารถจัดเรียงโปรแกรมบางโปรแกรมได้

เราเคยพูดถึงการจัดเรียงข้อมูลกันหรือ Disk Defrag กันไปแล้วว่าทำไมเราต้องทำ นั้นก็เพื่อทำให้คอมพิวเตอร์ของเรานั้นทำงานได้ไวขึ้นนั้นเอง แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าช่วงไหนที่เราควรทำการจัดเรียงข้อมูลถึงจะดีที่สุด

การจัดเรียงข้อมูลหรือการทำ Disk Defrag นั้นเราควรทำในตอนที่เปิดเครื่องใหม่ๆเลย เพื่อให้การจัดเรียงที่เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้นก็เพราะว่าแรมและฮาร์ดดิสก์ยังไม่ได้ใช้งานอะไรเลยจึงสามารถจัดเรียงได้เต็มประสิทธิภาพ แต่หากเราทำการจัดเรียงข้อมูลก่อนปิดเครื่องจะสามารถทำได้ช้ากว่า นั้นเป็นเพราะว่าระหว่างที่เราใช้งานไปแล้ว บางโปรแกรมพี่แกจะไม่คืนค่าแรมให้กับเรา ทำให้จัดเรียงข้อมูลช้าและไม่สามารถจัดเรียง-ข้อมูลโปรแกรมบางโปรแกรมได้