ผู้สร้าง “Tetris” ใช้เวลากว่า 10 ปีพัฒนารูปแบบการเล่นมัลติเพลเยอร์

ผู้สร้าง “Tetris” ออกมาพูดถึงเกมต่อบล๊อกสุดคลาสสิคในวาระครบรอบ 25 ปีการให้กำเนิด ยืนยันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสร้างเกมเวอร์ชั่นใหม่ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปีได้พยายามพัฒนาเกมในส่วนมัลติเพลเยอร์ให้ดีขึ้น ภายใต้แนวความคิดว่าผู้เล่นต้องสังเกตการเล่นของผู้เ ล่นคนอื่นเพื่อมาปรับ กลยุทธ์การเล่นของตัวเอง
“อเล็กเซย์ ปายิตนอฟ” (Alexey Pajitnov) ผู้ให้กำเนิดเกม “เททริส”(Tetris) ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดผ่านเว็บไซต์ gamasutra.com ระบุว่าเขาได้ใช้ระยะเวลาอันยาวนานมากกว่า 10 ปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้การเล่นแบบมัลติเพลเยอ ร์ของเกม Tetris ออกมาดีที่สุด อย่างไรก็ตามรูปแบบการเล่นมัลติเพลเยอร์ของเกมเททริส ในทุกวันนี้ยังไม่ถึง จุดที่เขาต้องการสักเท่าไร แต่เขาก็ยังคงมีความหวังว่าในอนาคตจะมีอะไรเจ๋งๆออกม าอย่างแน่นอน
เกม “เททริส” ถูกสร้างขึ้นในปี 1985 โดย “อเล็กเซย์ ปายิตนอฟ” ซึ่งขณะนั้นเขาทำงานประจำอยู่ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ในมอสโก ประเทศรัสเซีย จนถึงปีนี้ ในปี 2010 เกมเททริส ก็ถือว่ามีอายุครบ 25 ปี ชื่อของเกม “เททริส” (Tetris) มาจากชื่อเรียกตัวเลขของชาวกรีกว่า “เทตทรา”-(tetra-) ซึ่งจะใช้เรียกจำนวน 4 ซึ่งในเกมนี้จะใช้บล็อกที่มีชิ้นส่วน 4 ชิ้นเรียงกันในรูปแบบต่างๆ
ปัจจุบัน “อเล็กเซย์ ปายิตนอฟ” ได้มีการขายลิขสิทธิ์เกม เททริสให้เหล่าบริษัทเกมได้ทำกัน แต่กระบวนการขั้นตอนและรูปแบบเกมก็ต้องผ่านการอนุมัต ิยินยอมจากเขา โดยนอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว เขายังอยู่ระหว่างการพัฒนาเกม เททริสเวอร์ชั่นใหม่ด้วย
ปายิตนอฟ อธิบายหน้าที่ในปัจจุบันที่คอยตรวจอนุมัติเกมเททริสท ี่สร้างขึ้นมาว่าคล้าย กับการเกษียณอายุก่อนกำหนด นอกจากนั้นในปัจจุบันเขายังมีอิสระจากกระบวนการขั้นต อนการพัฒนาเกม ซึ่งการมีอิสระตรงนี้ส่งผลให้เขามีความคิดอิสระที่อา จจะถ่ายทอดอะไรเจ๋งๆลง ในเกมเททริสได้ในอนาคต
“เราอยู่ระหว่างการสร้างเกมเททริสเวอร์ชั่นมัลติเพลเ ยอร์มาเป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปี เราพยายามที่จะออกแบบการเล่นมัลติเพลเยอร์ออกมา ซึ่งเรายอมรับว่าตอนนี้มันยังไม่ออกมาอย่างที่ต้องกา รสักเท่าไร”
ปายิตนอฟ ระบุว่าการพัฒนาเกมเททริสเวอร์ชั่นมัลติเพลเยอร์ มีปัญหาตรงที่เกมค่อนข้างดูจริงจัง หากว่าผู้เล่นอยู่ในระดับเลเวลสูง สปีด และการตอบสนองจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้เล่นไม่มีสมองว่างพอที่จะไปสังเกตการเล่น ของผู้เล่นคนอื่น
เขาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากมีการปรับลดระดับความจ ริงจังของเกมลง เกมก็จะไม่น่าตื่นเต้น แต่ถ้าคงความเข้มข้นจริงจังของเกมไว้เหมือนเดิม ผู้เล่นก็จะไม่ว่างไปคิดหรือสังเกตการเล่นของผู้เล่น คนอื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์ในภาพใหญ่และนำมากำหนดกลยุทธ์การเ ล่นของตัวเอง
ปายิตนอฟ ได้เปิดเผยแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับการทำให้เกมเททริสเป ็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่ ดีว่า ผู้เล่นจะต้องสามารถดูได้ว่าผู้เล่นคนอื่นทำอะไรอยู่ , ผู้เล่นคนอื่นทำอะไรสำเร็จไปถึงไหนแล้ว และสถานการณ์ของผู้เล่นคนอื่นเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ดูและสังเกตทั้งหมดนี้จะถูกนำมาคิดวิเครา ะห์โดยผู้เล่นว่าจะ ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นอย่างไร
ที่มา : manager

553000009474301

ผู้สร้าง “Tetris” ออกมาพูดถึงเกมต่อบล๊อกสุดคลาสสิคในวาระครบรอบ 25 ปีการให้กำเนิด ยืนยันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างสร้างเกมเวอร์ชั่นใหม่ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 10 ปีได้พยายามพัฒนาเกมในส่วนมัลติเพลเยอร์ให้ดีขึ้น ภายใต้แนวความคิดว่าผู้เล่นต้องสังเกตการเล่นของผู้เ ล่นคนอื่นเพื่อมาปรับ กลยุทธ์การเล่นของตัวเอง

553000009474302

“อเล็กเซย์ ปายิตนอฟ” (Alexey Pajitnov) ผู้ให้กำเนิดเกม “เททริส”(Tetris) ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดผ่านเว็บไซต์ gamasutra.com ระบุว่าเขาได้ใช้ระยะเวลาอันยาวนานมากกว่า 10 ปีเพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปแบบให้การเล่นแบบมัลติเพลเยอ ร์ของเกม Tetris ออกมาดีที่สุด อย่างไรก็ตามรูปแบบการเล่นมัลติเพลเยอร์ของเกมเททริส ในทุกวันนี้ยังไม่ถึง จุดที่เขาต้องการสักเท่าไร แต่เขาก็ยังคงมีความหวังว่าในอนาคตจะมีอะไรเจ๋งๆออกม าอย่างแน่นอน

เกม “เททริส” ถูกสร้างขึ้นในปี 1985 โดย “อเล็กเซย์ ปายิตนอฟ” ซึ่งขณะนั้นเขาทำงานประจำอยู่ที่ สถาบันวิทยาศาสตร์ในมอสโก ประเทศรัสเซีย จนถึงปีนี้ ในปี 2010 เกมเททริส ก็ถือว่ามีอายุครบ 25 ปี ชื่อของเกม “เททริส” (Tetris) มาจากชื่อเรียกตัวเลขของชาวกรีกว่า “เทตทรา”-(tetra-) ซึ่งจะใช้เรียกจำนวน 4 ซึ่งในเกมนี้จะใช้บล็อกที่มีชิ้นส่วน 4 ชิ้นเรียงกันในรูปแบบต่างๆ

ปัจจุบัน “อเล็กเซย์ ปายิตนอฟ” ได้มีการขายลิขสิทธิ์เกม เททริสให้เหล่าบริษัทเกมได้ทำกัน แต่กระบวนการขั้นตอนและรูปแบบเกมก็ต้องผ่านการอนุมัต ิยินยอมจากเขา โดยนอกจากหน้าที่ดังกล่าวแล้ว เขายังอยู่ระหว่างการพัฒนาเกม เททริสเวอร์ชั่นใหม่ด้วย

ปายิตนอฟ อธิบายหน้าที่ในปัจจุบันที่คอยตรวจอนุมัติเกมเททริสท ี่สร้างขึ้นมาว่าคล้าย กับการเกษียณอายุก่อนกำหนด นอกจากนั้นในปัจจุบันเขายังมีอิสระจากกระบวนการขั้นต อนการพัฒนาเกม ซึ่งการมีอิสระตรงนี้ส่งผลให้เขามีความคิดอิสระที่อา จจะถ่ายทอดอะไรเจ๋งๆลง ในเกมเททริสได้ในอนาคต

“เราอยู่ระหว่างการสร้างเกมเททริสเวอร์ชั่นมัลติเพลเ ยอร์มาเป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปี เราพยายามที่จะออกแบบการเล่นมัลติเพลเยอร์ออกมา ซึ่งเรายอมรับว่าตอนนี้มันยังไม่ออกมาอย่างที่ต้องกา รสักเท่าไร”

ปายิตนอฟ ระบุว่าการพัฒนาเกมเททริสเวอร์ชั่นมัลติเพลเยอร์ มีปัญหาตรงที่เกมค่อนข้างดูจริงจัง หากว่าผู้เล่นอยู่ในระดับเลเวลสูง สปีด และการตอบสนองจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้เล่นไม่มีสมองว่างพอที่จะไปสังเกตการเล่น ของผู้เล่นคนอื่น

เขาให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าหากมีการปรับลดระดับความจ ริงจังของเกมลง เกมก็จะไม่น่าตื่นเต้น แต่ถ้าคงความเข้มข้นจริงจังของเกมไว้เหมือนเดิม ผู้เล่นก็จะไม่ว่างไปคิดหรือสังเกตการเล่นของผู้เล่น คนอื่น เพื่อนำมาวิเคราะห์ในภาพใหญ่และนำมากำหนดกลยุทธ์การเ ล่นของตัวเอง

ปายิตนอฟ ได้เปิดเผยแนวคิดมุมมองเกี่ยวกับการทำให้เกมเททริสเป ็นเกมมัลติเพลเยอร์ที่ ดีว่า ผู้เล่นจะต้องสามารถดูได้ว่าผู้เล่นคนอื่นทำอะไรอยู่ , ผู้เล่นคนอื่นทำอะไรสำเร็จไปถึงไหนแล้ว และสถานการณ์ของผู้เล่นคนอื่นเป็นอย่างไร ซึ่งสิ่งที่ดูและสังเกตทั้งหมดนี้จะถูกนำมาคิดวิเครา ะห์โดยผู้เล่นว่าจะ ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นอย่างไร

ที่มา : manager