iPhone 4 ร้อนมาก USB ถึงกับละลาย

iPhone-4-Catches-Fire-2

ดูรูปแล้วจะรู้ว่ามันร้อนขนาดไหน พอร์ตที่อยู่ด้านล่างเครื่องร้อนจนสาย USB ละลาย นี่คือรูปที่ลูกค้ารายหนึ่งเอา iPhone 4 ไปซ่อมที่ร้าน ภาพจากข่าวแหล่ง AT&T  ทาง Apple Store ยืนยันกับ AT&T ว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลมาจากพอร์ต USB มีปัญหา ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้  อ่าว!! ซะงั้น

ข้อมูล: Boy Genius Report