เอารูปมายัดรวมกันแบบแนวๆด้วย Shape Collage

Shape Collage

วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมานำเอารูปที่เรามีมากมายนั้นมารวมกันเป็นภาพเดียวในรูปแบบต่างๆกันโดยใช้โปรแกรม Shape Collage ครับ ไม่อยากพล่ามมากมา
ทำกันเลยดีกว่าครับ
ขั้นตอนที่ 1 ทำการเลือกรูปโดยเลือกไปที่ File->Add Photo แล้วทำการเลือกแฟ้มที่อยู่ของรูปเรา
ขั้นตอนที่2 เลือกรูปลงมาไว้ในโปรแกรม หากจะเลือกทีละรูปก็กด  “Ctrl” ไว้ หากเลือกทั้งหมดก็เลือกไปที่ “All Picture File” แล้วกด “OK”
ขั้นตอนที่3 ดูที่ “Shape” เลือกรูปแบบที่เราต้องการพร้อมทั้งใส่ “Text(ตัวหนังสือ)”ได้อีกด้วย หากต้องการเลือกรูปแบบอื่นๆก็ให้เลือกไปที่ “More”
สามารถดูตัวอย่างรูปแบบได้โดยเลือกไปที่ “Preview”
ขั้นตอนที่4 หลังจากที่เลือกรูปแบบเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็ให้เลือกไปที่ “Create(สร้าง)” แล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บรูปภาพนี้  ตรงนี้เราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ได้
ครับผมเลือก บันทึกแบบ JPEG
ขั้นตอนที่5 ปรับความละเอียดของภาพ อันนี้ผมเอาแบบเดิมๆเลยครับแล้วคลิ๊ก “Save” ก็จะได้รูปแบบหัวใจแนวๆตามรูปข้างบนนั้นเลยครับ จะเห็นว่าจะมีลายน้ำอยู่
หากอยากให้หายก็ต้องซื้อคีย์มาใส่ครับเพราะโปรแกรมนี้ไม่ฟรีนะครับ แต่หาก
นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยทำให้ง่ายต่อการอ่านคำสั้งในการตกแต่งรูปภาพขึ้นไปอีก โดยเลือกไปที่ Option -> Language

วันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆมานำเอารูปที่เรามีมากมายนั้นมารวมกันเป็นภาพเดียวในรูปแบบต่างๆกันโดยใช้โปรแกรม Shape Collage ครับ ไม่อยากพล่ามมากมาทำกันเลยดีกว่าครับ

Shape Collage

อยากได้ตัวเต็มก็ต้องเสียเงินซื้อคีย์นะครับโปรแกรมนี้

ขั้นตอนที่ 1 ทำการเลือกรูปโดยเลือกไปที่ File->Add Photo แล้วทำการเลือกแฟ้มที่อยู่ของรูปเรา

ขั้นตอนที่2 เลือกรูปลงมาไว้ในโปรแกรม หากจะเลือกทีละรูปก็กด  “Ctrl” ไว้ หากเลือกทั้งหมดก็เลือกไปที่ “All Picture File” แล้วกด “OK”

Shape Collage (1)

เลือกรูปลงมาก่อน

ขั้นตอนที่3 ดูที่ “Shape” เลือกรูปแบบที่เราต้องการพร้อมทั้งใส่ “Text(ตัวหนังสือ)”ได้อีกด้วย หากต้องการเลือกรูปแบบอื่นๆก็ให้เลือกไปที่ “More” สามารถดูตัวอย่างรูปแบบได้โดยเลือกไปที่ “Preview”

Shape Collage (2)

Shape Collage (2)2

รูปแบบอื่น

ขั้นตอนที่4 หลังจากที่เลือกรูปแบบเป็นที่น่าพอใจแล้ว ก็ให้เลือกไปที่ “Create(สร้าง)” แล้วเลือกพื้นที่จัดเก็บรูปภาพนี้  ตรงนี้เราสามารถเลือกรูปแบบไฟล์ได้ครับผมเลือก บันทึกแบบ JPEG

Shape Collage (3)

Shape Collage (4)

ขั้นตอนที่5 ปรับความละเอียดของภาพ อันนี้ผมเอาแบบเดิมๆเลยครับแล้วคลิ๊ก “Save” ก็จะได้รูปแบบหัวใจแนวๆตามรูปข้างบนนั้นเลยครับ จะเห็นว่าจะมีลายน้ำอยู่ หากอยากให้หายก็ต้องซื้อคีย์มาใส่ครับเพราะโปรแกรมนี้ไม่ฟรีนะครับ

Shape Collage (5)

เปลี่ยนภาษา นอกจากนี้เรายังสามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยทำให้ง่ายต่อการอ่านคำสั้งในการตกแต่งรูปภาพขึ้นไปอีก โดยเลือกไปที่ Option -> Language

Shape Collage (7)

เปลี่ยนภาษาที่เราถนัดดีกว่า

Shape Collage (8)

ดาวน์โหลดโปรแกรม Shape Collage ได้ที่  : Shape Collage.com