เปลี่ยน Taskbar ของ Windows XP ให้สวยเหมือน Windows 7

ViGlance

ใครที่ใช้  Windows XP แต่อยากได้ Taskbar แบบ  Windows 7 แต่ไม่อยากลงเพราะเปลืองทรัพยากรเครื่อง อยากสวยแต่งกว่างั้น เอา
โปรแกรมตัวนี้ไปใช้กันเลยครับ ViGlance มันจะเปลี่ยน Taskbar ของ Windows XP ให้สวยเหมือน Windows 7 ปุ่ม Start
เปลี่ยนมาเป็นแบบกลมๆเหมือน Windows 7 ด้วยนะจะบอกให้ เป็นโปรแกรมฟรีซะด้วย ขนาดแค่ 237 KB เอง
Download ViGlance

ใครที่ใช้  Windows XP แต่อยากได้ Taskbar แบบ  Windows 7 แต่ไม่อยากลงเพราะเปลืองทรัพยากรเครื่อง อยากสวยแต่งกว่างั้น เอาโปรแกรมตัวนี้ไปใช้กันเลยครับ ViGlance มันจะเปลี่ยน Taskbar ของ Windows XP ให้สวยเหมือน Windows 7  แถมปุ่ม Start เปลี่ยนมาเป็นแบบกลมๆเหมือน Windows 7 ด้วยนะจะบอกให้ เป็นโปรแกรมฟรีซะด้วย ขนาดแค่ 237 KB เอง

Download ViGlance