Safari มีช่องโหว่

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัยได้ออกมาเปิดเผยว่า คุณสมบัติการทำงาน Autofill มีช่องโหว่ที่จะให้แฮคเกอร์สามารถใช้ในการล้วงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ ได้ แถมปกติแล้วคุณสมบัติการทำงานของ AutoFill จะถูกเปิดให้ทำงานตั้งแต่แรกแล้วเริ่มเลย สำหรับวิธีป้องกันตัวก็คือให้ disable การทำงานของ AutoFill ใน Safari ไว้จนกว่าทาง Apple จะแก้ปัญหานี้ได้
ข้อมูลจาก: tgdaily

safari-autofill-web-form-bug-hacker-steal-data-2

ผู้เชี่ยวชาญระบบรักษาความปลอดภัย Grossman ได้ออกมาเปิดเผยพร้อมสาธิตให้เห็นว่า คุณสมบัติการทำงาน Autofill ในเว็บบราวเซอร์ Safari มีช่องโหว่ที่จะให้แฮคเกอร์สามารถใช้ในการล้วงข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้ ได้แถมปกติแล้วคุณสมบัติการทำงานของ AutoFill จะถูกเปิดให้ทำงานตั้งแต่แรกเริ่มเลย สำหรับวิธีป้องกันตัวก็คือให้ disable การทำงานของ AutoFill ใน Safari ไว้จนกว่าทาง Apple จะแก้ปัญหานี้ได้

safari-autofill-web-form-bug-hacker-steal-data-3

ข้อมูลจากและภาพประกอบ: tgdaily