วิธีตัดย่อหน้าด้วย Hyperlink

page layoun

ลงทิป Word กระจายครับ วันหยุดงี้ใช่ว่าจะหยุดจริง บางคนได้งานมาทำเป็นกระบุงเลยเลยเอาทิป Word มาลงเผื่อจะช่วยใครๆหลายๆคนให้ทำงานได้เร็วและสะดวกมากขึ้น สำหรับใครที่ต้องการใส่เครื่องหมายตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านดูแล้วเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋ทำได้ง่ายๆ โดยคลิกที่แท็บ Page Layout แล้วทำการเลือกรูปแบบของ Hyphenation แนะนำให้เลือกแบบ Atomatic ไปเลยครับ