อยากพิมพ์สูตรคณิตศาสตร์ใน Word ทำไงดี

Equation

ใครที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับสูตรคณิตศาตร์บ่อยๆใน Word เราก็สามารถทำได้ง่ายๆครับ โดยเลือกไปที่แท็บ Insert แล้วคลิกที่ Equation หลังจากนั้นก็เลือกรูปแบบสมการที่ต้องการ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างสมการใหม่นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วขึ้นมาแล้วนำเก็บเอามาใช้ภายหลังได้ด้วยนะครับ

ใครที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับสูตรคณิตศาตร์บ่อยๆใน Word เราก็สามารถทำได้ง่ายๆครับ โดยเลือกไปที่แท็บ Insert แล้วคลิกที่ Equation หลังจากนั้นก็
เลือกรูปแบบสมการที่ต้องการ นอกจากนี้เรายังสามารถสร้างสมการใหม่นอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วขึ้นมาแล้วนำเก็บเอามาใช้ภายหลังได้ด้วยนะครับ