จริงเหรอ ที่ว่า UPS ก็แค่เครื่องสำรองไฟ

UPS ย่อมาจาก Uninterruptible Power Supply มันคือ แหล่งพลังงานที่สำรองที่มีไว้ใช้งามไฟดับนั้นเอง หรือพวกเราจะเรียกสั้นๆกันว่า
“เครื่องสำรองไฟนั้นเอง” แต่รู้ไหมครับว่า UPS ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นอีก
นอกจากจะสำรองไฟให้เราได้เซฟงานได้ทันแล้ว UPS ยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับ นั้นก็เพราะว่า UPS มีคูณสมบัติ
ในการปรับแรงดันไฟนั้นเอง เพื่อป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าฟ้าแลบ  ซึ่งแรงดันไฟหรือกำลังไฟที่ไม่ต่อเนื่องนั้นสามารถบั่นทอนอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ได้ ยก
ตัวอย่างเวลาไฟกระชากหรือไฟตกนั้นแรงไฟจะสูงหรือตเลงกระทันหัน สังเกตหน้าจออาจจะกระพริบๆ หรืออาจจะไม่รู้สึกเลย แม้มันจะแค่เสี้ยววินาทีก็มีผลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ บางทีไฟกระชากบ่อยๆหรือแรงๆอาจทำให้คาปาซิสเตอร์ที่เมนบอร์ดบวมหรืออาจระเบิดขึ้นมาได้ เสียเวลาเอาไปซ่อมให้เสียเงินเสียทอง เสีย
เวลาทำงานกันอีกเพราะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทางที่ดีเราควรซื้อ UPS ไว้สักเครื่องดีกว่าครับ

ups

UPS ย่อมาจาก Uninterruptible Power Supply มันคือ แหล่งพลังงานที่สำรองที่มีไว้ใช้งามไฟดับนั้นเอง หรือพวกเราจะเรียกสั้นๆกันว่า “เครื่องสำรองไฟนั้นเอง” แต่รู้ไหมครับว่า UPS ยังมีประโยชน์มากกว่านั้นอีก

นอกจากจะสำรองไฟให้เราได้เซฟงานได้ทันแล้ว UPS ยังสามารถช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับ นั้นก็เพราะว่า UPS มีคูณสมบัติในการปรับแรงดันไฟนั้นเอง เพื่อป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าฟ้าแลบ  ซึ่งแรงดันไฟหรือกำลังไฟที่ไม่ต่อเนื่องนั้นสามารถบั่นทอนอุปกรณ์ภายในคอมพิวเตอร์ได้ ยกตัวอย่างเวลาไฟกระชากแรงดันหรือกำลังไฟจะสูงกระทันหัน สังเกตหน้าจออาจจะกระพริบๆ หรือเราอาจจะไม่รู้สึกเลย แต่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันรู้สึกได้ครับ แม้มันจะแค่เสี้ยววินาทีก็มีผลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับ บางทีไฟกระชากบ่อยๆหรือแรงๆอาจทำให้คาปาซิสเตอร์ที่เมนบอร์ดบวมหรืออาจระเบิดขึ้นมาได้ เสียเวลาเอาไปซ่อมให้เสียเงินเสียทอง เสียเวลาทำงานกันอีกเพราะต้องใช้คอมพิวเตอร์ ทางที่ดีเราควรซื้อ UPS ไว้สักเครื่องดีกว่าครับ