วิธีทำ CD AUTORUN

autorun

CD Autorun ก็คือ CD ที่มันสามารถเปิดตัวเองขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเราใส่แผ่นลงไปในไดรฟ์ เราสามารถทำ CD Autorun ได้ดังนี้
1.สร้างไฟล์ Autorun.inf โดยใช้ Notepad แล้วพิมพ์ Code ดังต่อไปนี้เลยครับ
[AUTORUN]
OPEN=โปรแกรมหรือไฟล์ที่เราต้องการจะรัน(ใส่นามสกุลไฟล์ลงไปด้วย)
ICON=ไฟล์ไอคอน *.ICO

2.ทำการบันทึกไฟล์แล้วตั้งชื่อเป็น autorun.inf แล้วก็ทำการเขียนแผ่นลงไปได้เลยครับ