“Kinect” รองรับสัญลักษณ์ภาษามือ

553000011686801

ไมโคร ซอฟต์ จดทะเบียนลิขสิทธิ์เพิ่มเติมให้กับ Kinect ระบุว่าจะมีความสามารถในการอ่านสัญลักษณ์ภาษามือ มาแปลผลเป็นคำสั่งต่างๆ นอกจากนั้นยังสามารถตรวจจับการตำแหน่งในรายละเอียดอย่าง นิ้วมือ และนิ้วเท้าได้อีกด้วย

“Kinect” อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้กล้องของไมโครซอฟต ์ เตรียมจะออกวางจำหน่ายที่อเมริกาในวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ ด้วยราคา 150 เหรียญสหรัฐ จุดเด่นของอุปกรณ์ตัวนี้คือผู้เล่นจะสามารถบังคับเกม ได้โดยไม่ต้องใช้จอยอะไรทั้งสิ้น เพียงแต่ขยับร่างกายเท่านั้นก็สามารถบังคับเกมได้

ล่าสุดมีข้อมูลใหม่เปิดเผยออกมาว่า ไมโครซอฟต์ได้ไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์เพิ่มเติมเกี่ยวกั บเจ้าอุปกรณ์ “Kinect” ระบุว่า “Kinect” จะสามารถติดต่อสื่อสารผ่านสัญลักษณ์ภาษามือได้ สามารถอ่านการขยับริมฝีปาก อ่านการขยับนิ้วมือและนิ้วเท้า เพื่อแปลผลเป็นคำสั่งในเกม หรือแปลผลออกมาเป็นตัวอักษร , คำ หรือวลีได้

เอกสารยื่นจดทะเบียนของไมโครซอฟต์มีใจความว่า “สำหรับผู้เล่นที่ติดปัญหาไม่สามารถพูดได้ พวกเขาอาจจะถูกตัดออกจากฟังก์ชั่นในส่วนของวอยซ์แชท อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้พวกเขาสามารถใส่ ข้อมูลอะไรลงไปได้ผ่านระบบภาษามือ จากเทคโนโลยีใหม่นี้จะทำให้สัญลักษณ์ภาษามือแสดงออกใ นสิ่งที่พวกเขาคิดหรือต้องการได้ ซึ่งมันจะประมวลผลและแสดงออกมาให้ผู้เล่นคนอื่นได้รั บรู้”

นอกจากนั้นเอกสารยื่นจดทะเบียนยังได้อธิบายถึงระบบพิ กัดจุดตามระบบโครงสร้างกระดูกอีกด้วย โดยระบุว่าเทคโนโลยีตรวจจับของ Kinect จะสามารถตรวจจับได้ทุกอย่างของผู้เล่น ตั้งแต่แขน ไปจนถึงลงรายละเอียดในส่วนของนิ้วมือและนิ้วเท้า

ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamespot.com

ที่มา : manager