วิธีทำให้ Taskbar ของ win xp ให้เหมือน win 7

MinWidth

ใครที่ใช้  windowns xp แต่ไม่อยากใช้  windowns 7 เพราะ   windowns xp นั้นทำงานได้เร็วและกินทรัพยากรเครื่องน้อย
กว่าหรืออาจใช้ถนัดกว่า windown 7 แต่ว่าอยากมี  Taskbar แบบของ  windowns 7 เราจะทำอย่างไรดี อันนี้ผมมีวิธีทำโดยไม่ต้อง
ใช้โปรแกรมครับทำได้ดังนี้
-เข้าไปที่ Run พิมพ์ Regedit จะมีหน้าต่าง registry Editor ขึ้นมา แล้วให้ไปที่
HKEY_CURRENT_USER\Contorl Panel\Desktop\WindownMetrics
-มองไปที่ฝั่งขวาครับแล้วเลือก New->String Value ตั้งชื่อว่า MinWidth ดับเบิ้ลคลิกแล้วทำการกำหนดค่าเป็น -255 หลังจาก
นั้นปิดโปรแกรมแล้วทำการ Restrat เครื่อง หากอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เข้ามาลบ  MinWidth ออกครับ

ใครที่ใช้  windowns xp แต่ไม่อยากใช้  windowns 7 เพราะ   windowns xp นั้นทำงานได้เร็วและกินทรัพยากรเครื่องน้อยกว่าหรืออาจใช้ถนัดกว่า windown 7 แต่ว่าอยากมี  Taskbar แบบของ  windowns 7 เราจะทำอย่างไรดี อันนี้ผมมีวิธีทำโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมครับทำได้ดังนี้

-เข้าไปที่ Run พิมพ์ Regedit จะมีหน้าต่าง registry Editor ขึ้นมา แล้วให้ไปที่ HKEY_CURRENT_USER\Contorl Panel\Desktop\WindownMetrics

-มองไปที่ฝั่งขวาครับแล้วเลือก New->String Value ตั้งชื่อว่า MinWidth

Midwidth

ดับเบิ้ลคลิกแล้วทำการกำหนดค่าเป็น -255 หลังจากนั้นปิดโปรแกรมแล้วทำการ Restrat เครื่อง หากอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็เข้ามาลบ  MinWidth ออกครับ

MinWidth2