การตั้งค่าหน้ากระดาษ Word

Gokung

ผู้ใช้อย่างเราจำเป้นต้องทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อว่าเวลาพิมพ์นั้นจะได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการไงครับ หาเราไม่ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ โปรแกรมจะพิมพ์
งานตาที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงใจเราก็ได้ ใครที่อยากได้ค่าหน้ากระดาษที่เหมาะแก่การพิมพ์และเป็นมาตรฐานที่ใช้งานกันก็ตั้งหน้าค่า
กระดาษแบบผมเลยครับ

ผู้ใช้อย่างเราจำเป็นต้องทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อว่าเวลาพิมพ์นั้นจะได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการไงครับ หากเราไม่ทำการตั้งค่าหน้ากระดาษ โปรแกรมจะพิมพ์งานตามที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งอาจจะไม่ตรงใจเราก็ได้ ใครที่อยากได้ค่าหน้ากระดาษที่เหมาะแก่การพิมพ์และเป็นมาตรฐานที่ใช้งานกันก็ตั้งค่าหน้าค่ากระดาษแบบตัวอย่างของผมเลยครับ

1.เลือกไปที่ เค้าโครงหน้า->ตั้งค่าหน้ากระดาษ หน้าแรกจะเป็นหน้า”ระยะขอบ”ให้เราตั้งค่า บน(Top)เป็น 1.5″ ล่าง(Bottom)เป็น 1″ ซ้าย(Lift)เป็น1″ ขวา(Right)เป็น1″ ตรงที่”เย็บกระดาษ”ก็คือเวลาเราเย็บเล่มแล้วจะสูญเสียขอบกระดาษด้านข้างซ้ายของเราไปให้กำหนดเป็น 0.5″ ครับ อย่าลืมตั้งค่า “ตำแหน่งเย็บกระดาษเป็น”เป็น ซ้ายด้วยนะครับ เพื่อเว้นระยะขอบนี้ ดังรูป  นอกจากนี้โปรแกรมยังแสดงตัวอย่างให้ดูตรงช่อง “แสดงตัวอย่าง”

word tip1

2.ตรงแท็บกระดาษ ให้เราตั้งค่าเป็น A4 ครับ

word tip2

3.แท็บ”เค้าโครง”อันนี้ไม่ต้องค่าอะไรทั้งนั้นครับ เอาแบบเดิมๆเลย หลังจากนั้นกดปุ่ม”หน้าเริ่มต้น”โปรแกรมจะถามเพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับ ถ้าอยากให้เป็นค่าเริ่มต้นเราก็ตอบ”ใช่”แค่นั้นเองครับ

word tip3