คลิปทำ iPhone 4 ให้เป็นกล้องจุลทรรศน์

YouTube Preview Image

อุปกรณ์ต่างๆที่เห็นในคลิป ต้องซื้อเป็นชุดคิท ราคาไม่แน่นอนมีลดมีเพิ่ม แต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเข้าไปดูได้ที่ http://www.amazon.com/gp/product/B002E0MU70/ref=oss_pro กันเลยครับ

  • กล้องจุลทรรศน์

    อยากได้อ่ะ