จะรู้ได้ไงว่าแรมตัวไหนเป็น DDR2หรือDDR3

หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าจะรู้ได้ไงว่าแรมตัวไหนเป็น DDR2หรือDDR3 อย่างแรกเลยครับให้สังเกตจากร่องที่ขาแรม หากว่าร่องนั้นอยู่ประมาณกึ่ง
กลางของตัวแรมแสดงว่า เป้นแรมแบบ DDR2 แต่ถ้าร่องดังกล่างเอียดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแสดงว่าเป็นแรม DDR3 หรืออีกวิธีก็คือการดูที่สกรีนบาร์
ที่ตัวเลข  หากเป็น PC2-5400และPC2-8500 ก็จะเป็น DDR2 แต่หากเป็น PC3-10666หรือPC3-12800 ก็จะเป็น DDR3
ครับ

ddr3-vs-ddr2-ram

หลายคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าจะรู้ได้ไงว่าแรมตัวไหนเป็น DDR2 หรือ DDR3 อย่างแรกเลยครับให้สังเกตจากร่องที่ขาแรม(Key notch position) หากว่าร่องนั้นอยู่ประมาณกึ่งกลางของตัวแรมแสดงว่า เป็นแรมแบบ DDR2 แต่ถ้าร่องดังกล่างเอียดไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งแสดงว่าเป็นแรม DDR3 หรืออีกวิธีก็คือการดูที่สกรีนบาร์ที่ตัวเลข  หากเป็น PC2-5400และPC2-8500 ก็จะเป็น DDR2 แต่หากเป็น PC3-10666 หรือ PC3-12800 ก็จะเป็น DDR3 ครับ

ที่มาของภาพ:gamingpcguide.net

  • Lambo

    และมันทำงานต่างกันอย่างไร
     

  • Guidemax

    DDR3 ดีกว่า DDR2 คือ DDR3 เร็วกว่า DDR2 ถึงสองเท่าครับ บัส DDR3 สูงกว่า เล่นเกมส์และใช้โปรแกรมหนักๆสบายแฮเลยครับ