ไดรฟ์ C เหลือน้อยแล้วเครื่องจะช้า

หากใครที่มีพื้นที่ในไดรฟ์ C ซึ่งเป็นที่เก็บ Windown เหลือน้อย  จะทำให้เครื่องช้าเพราะว่าไม่มีพื้นที่สำหรับการ Swap file ที่ส่งผลให้การทำงานของเครื่องพิวเตอร์น้อยลง เพราะฉนั้นเราจำเป็นต้องเหลือพื้นที่  1ใน 3 ในไดรฟ์ที่เป็นระบบ สำหรับการพักไฟล์ อย่างไรก็ตามหากฮาร์ดไดรฟ์ใกล้เต็มหรือกำลังเต็ม แต่ยังพอมีพื้นที่ไดรฟ์อื่นเหลืออยู่ คุณอาจใช้วิธีทำ Virtual Memory,CleanuและDefragment เข้ามาช่วยบ้างก็ดีนะ หรือไม่ก็ย้ายข้อมูลที่ไม่ใช่ไฟล์ระบบไปไว้ที่ไดรรฟ์อื่นบ้าง