111 มนุษย์ Pac-Man

YouTube Preview Image

111 มนุษย์ Pac-Man เป็นการจัดคนเข้ามานั่งอยู่บนเก้าอี้(คล้ายๆจุดพิกเซล)โดยให้แต่ละคนนั่งสลับตำแหน่งกันไปเรื่อยๆและทำการบันทึกภาพทีละเฟรมให้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมส์และนำมาทำเป็นภาพต่อเนื่องให้ภาพปะติดปะต่อกัน ใช้จำนวนคนทั้งสิ้น 111 คนนั้นเองและทุกคนจะใส่เสื้อยืดสีที่แตกต่างกันไป คลิปนี้ถ่ายทำกันที่โรงภาพยนต์บาเดน ประเทศสวิทเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นผลงานของ Guillaume Reymond

ข้อมูล: notsoeasy