คีย์ลัดในการทำงานของช่องตารางใน Excel

Excel

เพื่อความสะดวกในการทำงานนั้น มันก็ต้องมีคีย์ลัดกันซะหน่อยเพื่อการทำงานที่รวดเร็วไงล่ะครับ ในโปรแกรม Excel ก็เช่นกันมีคีย์ลัดอยู่ในตัวซึ่งสามารถให้เราทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง คีย์ลัดในการทำงานกับช่องตารางใน Excel กันครับว่ามีอะไรบ้าง
1.Home เลื่อนเซลล์ไปยังคอลัมน์ A ในแถวนั้นๆ
2.Ctrl+Home เลื่อนเซลล์ไปคอลัมน์ A แถวที่ 1
3.Ctrl+END  เลื่อนเซลล์ไปที่แถวและคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูล
4.PgUp      เลื่อนจอภาพขึ้น 1 จอภาพ
5.PuDn      เลื่อนจอภาพลง  1 จอภาพ
6.Ctrl+PgUp เปลี่ยน Worksheet ที่ใช้งานเป็น    Worksheet ที่อยู่ถัดไปทางซ้าย
7.Ctrl+PuDn เปลี่ยน Worksheet ที่ใช้งานเป็น    Worksheet ที่อยู่ถัดไปทางขวา

เพื่อความสะดวกในการทำงานนั้น มันก็ต้องมีคีย์ลัดกันซะหน่อยเพื่อการทำงานที่รวดเร็วไงล่ะครับ ในโปรแกรม Excel ก็เช่นกันมีคีย์ลัดอยู่ในตัวซึ่งสามารถให้เราทำงานได้เร็วและสะดวกขึ้น ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึง คีย์ลัดในการทำงานกับช่องตารางใน Excel กันครับว่ามีอะไรบ้าง

1.Home                     เลื่อนเซลล์ไปยังคอลัมน์ A ในแถวนั้นๆ

2.Ctrl+Home          เลื่อนเซลล์ไปคอลัมน์ A แถวที่ 1

3.Ctrl+END              เลื่อนเซลล์ไปที่แถวและคอลัมน์สุดท้ายที่มีข้อมูล

4.PgUp                       เลื่อนจอภาพขึ้น 1 จอภาพ

5.PuDn                       เลื่อนจอภาพลง  1 จอภาพ

6.Ctrl+PgUp            เปลี่ยน Worksheet ที่ใช้งานเป็น    Worksheet ที่อยู่ถัดไปทางซ้าย

7.Ctrl+PuDn            เปลี่ยน Worksheet ที่ใช้งานเป็น    Worksheet ที่อยู่ถัดไปทางขวา