มารู้จักส่วนประกอบหลัก Excel กันดีไหม

Exce1

โปรแกรม Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรม Microsoft office ที่เราสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้แล้วเข้าใจการทำงานของมัน ผมจะเริ่มเขียนบทความนี้จนจบแล้วครับแบบว่าตะบี้ตะบันลงพวกชุด Microsoft office นี้เอาแบบย่อๆเป็นเร็ว เพราะไม่อยากพรรณาหลักการอะไรมากมายให้คุณผู้อ่านเสียเวลาในการเรียนรู้ ยังไงซะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของ  Excel กันก่อน ผมจะอธิบายในภาษาพูดบ้านๆอย่าว่ากันล่ะ
1.ในส่วนนี้เขาเรียกว่า “คอลัมน์” เช่น คอลัมน์A,คอลัมน์ B,….คอลัมน์ n เรียกตามตัวหนังสือ A,B,C,D…..
2.ลูกศรชี้ลงนี้เขาเรียกว่า “แถว” เช่น  แถว 1,แถว 2,…แถว3 n เรียกตามตัวเลขครับ
3.สี่เหลี่ยมเล็กๆเรียกว่า “เซลล์” ตรงนี้แหละที่เราสามารถพิมพ์ข้อความหรือตัวเลขลงไปได้ โดยการไปคลิกที่เซลล์ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ลงไปหรือไปพพิมพ์ที่ “แถบสูตร”ก็ได้
4.”Sheet”เป็นชื่อ Sheet หรือ ชื่อแผ่นงานเราสามารถเพิ่ม Sheet ได้โดยคลิกที่รูปแฟ้ม (ผมใช้ Excel2007นะ)
แค่นี้ก่อนครับเอารู้แค่นี้ก่อนส่วนอื่นๆเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปครับ เจ้าพวก Title bar,Manu Bar,Tool Bar,Tab ต่างๆนั้นมันของพื้นๆครับคงรู้กันหมดแล้วหากไม่รู้เดี๋ยวในขั้นต่อไปเราก็จะได้รู้แน่เพราะเราต้องใช้มันนั้นเอง ใครไปสมัครงานเขาถามว่าใช้  Excel เป็นไหม ถ้าไม่เป็นคุณอาจตกงานทันทีเพราะเขาใช้กันทุกวงการแหละตัวเอง

โปรแกรม Excel เป็นหนึ่งในโปรแกรม Microsoft office ที่เราสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนรู้แล้วเข้าใจการทำงานของมัน ผมจะเริ่มเขียนบทความนี้จนจบแล้วครับแบบว่าตะบี้ตะบันลงพวกชุด Microsoft office นี้เอาแบบย่อๆเป็นเร็ว เพราะไม่อยากพรรณาหลักการอะไรมากมายให้คุณผู้อ่านเสียเวลาในการเรียนรู้ ยังไงซะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบหลักของ  Excel กันก่อน ผมจะอธิบายในภาษาพูดบ้านๆอย่าว่ากันล่ะ

1.ในส่วนนี้เขาเรียกว่า “หัวคอลัมน์” แต่ละคอลัมน์เรียกว่า คอลัมน์A,คอลัมน์ B,….คอลัมน์ n เรียกตามตัวหนังสือ A,B,C,D…..

2.ลูกศรชี้ลงนี้เขาเรียกว่า “หัวแถว” แต่ละแถวเรียกว่า แถว 1,แถว 2,…แถว3,…แถว n เรียกตามตัวเลขครับ

3.สี่เหลี่ยมเล็กๆเรียกว่า “เซลล์” ตรงนี้แหละที่เราสามารถพิมพ์ข้อความหรือตัวเลขลงไปได้ โดยการไปคลิกที่เซลล์ 1 ครั้ง แล้วพิมพ์ลงไปหรือไปพพิมพ์ที่ “แถบสูตร”ก็ได้

4.”Sheet”เป็นชื่อ Sheet หรือ ชื่อแผ่นงานเราสามารถเพิ่ม Sheet ได้โดยคลิกที่รูปแฟ้ม (ผมใช้ Excel2007นะ)

แค่นี้ก่อนครับเอารู้แค่นี้ก่อนส่วนอื่นๆเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปครับ เจ้าพวก Title bar,Manu Bar,Tool Bar,Tab ต่างๆนั้นมันของพื้นๆครับคงรู้กันหมดแล้วหากไม่รู้เดี๋ยวในขั้นต่อไปเราก็จะได้รู้แน่เพราะเราต้องใช้มันนั้นเอง ใครไปสมัครงานเขาถามว่าใช้  Excel เป็นไหม ถ้าไม่เป็นคุณอาจตกงานทันที(มีขู่)เพราะเขาใช้กันทุกวงการแหละตัวเอง