การสร้างตารางในโปรแกรม Excel

1

เอาล่ะครับมาถึงการตีตารางในโปรแกรม Excel ก็เพราะว่าโปรแกรม Excel นั้นถูกออกแบบให้มาทำงานทางด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ
ตารางอยู่แล้วนี่นา ให้คุณลองสร้างตารางรางสมมุติขึ้นมาสักตารางหนึ่งแล้วจากนั้นทำการลากเมาส์ให้คลุมทั้งตารางที่เราสร้างขึ้น หลังจากนั้นเลือกไปที่เส้น
ตารางแล้วทำการเลือก”เส้นขอบทั้งหมด”จะเห็นว่าตารางถูกตีจนครบหมดทุกช่องแล้ว นอกจากนี้ยังมีตารางอีกหลายรูปแบบ คุณลองใช้ดูซิ ลงมือทำเองแล้ว
มันจะชินจนเก่งนะจ๊ะ

เอาล่ะครับมาถึงการตีตารางในโปรแกรม Excel ก็เพราะว่าโปรแกรม Excel นั้นถูกออกแบบให้มาทำงานทางด้านการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรูปแบบตารางอยู่แล้วนี่นา ให้คุณลองสร้างตารางรางข้อมูลสมมุติขึ้นมาสักตารางหนึ่งแล้วจากนั้นทำการลากเมาส์ให้คลุมทั้งตารางที่เราสร้างขึ้น หลังจากนั้นเลือกไปที่เส้นตารางแล้วทำการเลือก”เส้นขอบทั้งหมด”จะเห็นว่าตารางถูกตีจนครบหมดทุกช่องแล้ว นอกจากนี้ยังมีตารางอีกหลายรูปแบบ คุณลองใช้ดูซิ ลงมือทำเองแล้วมันจะชินจนเก่งนะจ๊ะ

1

ลากคลุม
2
เลือกรูปแบบตารางที่ต้องการ
3
แค่นี้ก็ได้ตารางแล้ว