การแทรกข้อมูลในตาราง Excel

เมื่อเราได้ป้อนข้อมูลลงไปแล้ว หากเราจะเพิ่มข้อมูลทั้งแถวและคอลัมน์หรือเฉพราะบางเซลล์ สามารถทำได้ดังนี้

การแทรกข้อมูลทั้งแถว
หากเราต้องการแทรกข้อมูล1แถว จะต้องเพิ่มแถวว่างขึ้นมาก่อน แล้วป้อนข้อมูลเข้าไปอีกที

คลิกขวาบนแถวคอลัมน์แล้วเลือก”แทรก”(Insert)

Excel1

แถวว่างที่เพิ่มขึ้นมา

Excel2

การแทรกข้อมูลทั้งคอลัมน์ ก็เหมือนกับการแทรกข้อมูลในแถว การแทรกข้อมูลในคอลัมน์สามารถทำได้ดังนี้
คลิกขวาคอลัมน์ที่ต้องการแทรกแล้วเลือก”แทรก”

Excel3

คอลัมน์ว่างที่เพิ่มขึ้นมา

Excel4

  • Sss Tae

    ไม่ใช่เเทรกอ่ะครับ มันต้องเป็นเช่น หนึ่งอยู่ บน สองอยู่ล่างเเล้ว กดยังไงทำให้ มันเว้นตรงกลาง อ่ะครับ                                                                                 

  • Sss Tae

    ผมเรียนอยู่ครับ