Sony เตรียมเข็น Google TV

Google TV

Sony เตรียมเข็น Google TV ที่มีทั้งทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์อยู่ภายในเครื่องรับทีวี จะเข็นออกมาทั้งหมด 4ขนาด มีขนาด 24นิ้ว,32นิ้ว,40นิ้วและ46นิ้ว โดยจะใช้ขุมโพรเซสเซอร์ของ Intel สามารถใช้ท่องเว็บได้ เลยทำให้เราสามารถรับชมวีดีโอทางอินเตอร์เน็ตได้เลยแบบชิวๆ ราคาแพงเหมือนกันนะ 1,000 – 1,900 เหรียญฯ เลยล่ะ