ปรับภาพให้เบลอแบบวงกลมด้วย Radial Blur

Blur

1.เลือกสร้าง Selectionของบริเวณที่ต้องการเบลอ

Blur (1)

2.เลือกไปที่คำสั่ง Filter>Blur>Radial Blur

Blur (2)

3.ทำการเลือกออฟชั่นเพื่อควบคุมการเบลอ Blur Method คือ รูปแบบการเบลอ มีดังนี้
-Spin แบบหมันวนรอบจุดศูนย์กลาง
-Zoom แบบพุ่งออกจากจุดศูนย์กลาง
4.Quality คือ คุณภาพของผลลัพธ์ ประกอบไปด้วย
-Draft แบบหยาบ
-Good แบบดี
-Best แบบดีที่สุด
5.เราสามารถกำหนดค่าความเบลอที่ Amount
6.ทำการปรับตำแหน่งศูนย์กลางของความเบลอได้ที่ช่อง Blur Center เมื่อทำการกำหนดค่าทุกอย่างแล้วก็กด OK ได้เลย