การทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ:หมึกล่องหน

PB050383

วันนี้ขอเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆ ทำได้เองที่บ้าน สนุกและได้ความรู้ เหมาะสำหรับเด็กและผู้ที่สนใจ

อย่างแรกวันนี้การทดลองวิทยาศาสตร์เรื่องหมึกล่องหน

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ มีดังนี้

1. ไม้จิ้มฟัน ไม้ปั่นหู หรือพู่กันเล็กๆ ใช้สำหรับเขียนตัวหนังสือ

2.กระดาษขาว

3.เขียนพร้อมอุปกรณ์สำหรับจุดไฟ

4.น้ำนม น้ำส้ม น้ำมะนาว หรือน้ำส้มสายชู


วิธีทำการทดลอง

PB050381

1.ใช้ไม้จิ้มฟันจุ่มสาร (น้ำมะนาว,น้ำนมหรือน้ำส้มสายชู) วาดรูปหรือเขียนข้อความตามต้องการลงบนกระดาษขาว

2.ทิ้งไว้ให้แห้งสักครู่ สักเกตดูว่าบนกระดาษมีข้อความปรากฏหรือไม่

PB050382

3.นำกระดาษไปลนไฟ (ระวังอย่าให้ใกล้จนเกินไปอาจเกิดการลุกไหม้) สังเกตว่ามีข้อความปรากฏขึ้นหรือไม่

PB050383

PB050384

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

เมื่อนำสารอย่างเช่นน้ำมะนาว น้ำนม น้ำส้มสายชูมาเขียนลงบนกระดาษ ตัวหนังสือหรือสิ่งที่เขียนจะหายไป แต่เมื่อนำกระดาษไปลนไฟจนสารเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น สิ่งที่เขียนจะปรากฏรอยไหม้เกรียมแต่กระดาษยังไม่ไหม้เพราะสารอย่างเช่นน้ำมะนาว น้ำนม น้ำส้มสายชู จะมีการเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิต่ำกว่ากระดาษนั่นเอง

Download ใบงานเพิ่มเติม

http://www.ziddu.com/download/12648729/InvisibleInk.pdf.html