เปิดหน้าเว็บไวใช้ m. แทน www. ดีกว่า

google-hi5-Twitter-facebook

วิธีนี้ใช้ได้ดีกับ google,hi5,Twitter และ facebook ได้นะครับที่แน่ๆเว็บอื่นๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง เอาง่ายๆจะลองรับเว็บไซด์ที่รันบนโทรศัพท์มือถือทั้งหลายนั้นเอง ซึ่งเว็บ hi5,Twitter และ facebook จะมีรายละเอียดสูงหากเราใช้ www. แต่หากเราใช้ m. เหมือนในโทรศัพท์มือถือ รายละเอียดของหน้าเว็บจะน้อยลง เราสามารถนำมาใช้กับคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับ จะทำให้เราเปิดหน้าเว็บทั้งไวทั้งเร็วขึ้น เช่น m.hi5.com,m.Twitter.com,m.facebook.com และ  m.google.com เป็นต้น