พักสายตาด้วย Eyes Relax

Eyes Relax

“โรคต้อหิน” เชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้จักกันดี มันคือปัญหาสุขภาพของสายตาที่ขยายตัว สาเหตุมาจากความเสื่อมโทรมของประสาทตา ทำให้จอประสาทสายตาเสื่อม ซึ่งปัจจุบันมีคนเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย จากการที่ทุกวันนี้ว่าคนหลายๆคนต้องจดจ่ออยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ อาจจะทำให้เป็นโรคนี้ได้ง่ายในอนาคต โดยเฉพราะคนที่มีสายตาสั้นอยู่แล้วก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นเมื่อต้องมานั่งจ้องอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ผมเลยหาโปรแกรมผู้ช่วยที่จะมาช่วยจับเวลาในการพักสายตาให้กับทุกคนในวันนี้มาแนะนำให้รู้จักครับ
Eyes Relax สามารถช่วยเราได้ เพราะโปรแกรมตัวนี้จะคอยเตือนเราว่าถึงเวลาพัหสายตาแล้วรึยัง โปรแกรมจะแสดงเป็นไอคอนรูปดวงตารันอยู่ที่ System tray เราสามารถปรับค่าต่างๆได้ โดยคลิกขวาที่รูปดวงตาแล้วเลือกไปที่ Open Eyes Relax จะสามารถปรับค่าการใช้งาน
ได้ แต่โปรแกรมจะตั้งค่าที่เหมาะสมมาให้ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
Download Eyes Relax