มาใช้เมาส์วาดเป็นปากกาด้วย Sketch It! กัน

Sketch It

บางท่านบางคนที่ทำงานที่ต้องทำการนำเสนอกผลงานหรือสื่อการสอนบ่อยๆอาจจะต้องการ การวาดหรือเขียนสิ่งต่างๆลงไปในสไลด์นั้นๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงหรือชี้ให้เกิดความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยที่ไม่มีผลกับสไลด์นั้นๆ ผมขอแนะนำผู้ช่วยที่มีชื่อว่า  Sketch It! ครับ โปรแกรมที่จะมาช่วยพวกท่านในการเขียนสิ่งต่างๆลงบนสไลด์หรือหน้าจอเดสก์ทอปได้ การใช้งานก็แค่กอ Ctrl+Shift+Left Mouse Button จากนั้นเคอร์เซอร์จะกลายเป็นรูปปากกาให้เราใช้วาดได้เลย การลบก็แค่กด Ctrl+Shift+Alt และสามารถเรียกเมนูเพิ่มเติมได้ที่  Ctrl+Shift+Z ซึ่งเมนูที่เพิ่นขึ้นมานี้เราสามารถปรับแต่งขนาดเส้นและสีที่วาดได้ สามารถบันทึกภาพบนหน้าเดสก์ทอปได้
Download Sketch It