Porpeanglife เว็บไซด์สาระดี

Porpeanglife

Porpeanglife.com เว็บไซด์นี้จะเปิดโอกาสให้วัยรุ่นทั้งหลายได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ โทษของภัยจาก สุรา ยาเสพ
ติด รวมถึงการให้กำลังใจคนที่ทำผิดพลาดให้ได้ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับชีวิตใหม่อีกครั้ง โดยจะมีความรู้ ประสบการณ์ของคนที่เอามาแช์ ข้อคิดดีๆ มีการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันเสนอแนะกันในการช่วยกันแก้ปัญหา เป็นอีกเว็บไซด์หนึ่งที่ช่วยกันในการสร้างสรรสังคมได้ดียิ่ง มีคลิปวีดีโอที่ให้ข้อคิดดีๆแก่เรา
ลองเข้าไปอ่านดูครับ สาระเพียบ กำลังใจก็มากล้น นอกจากนี้มีกิจกรรมพิเศษให้เราได้ร่วมด้วย

Porpeanglife.com เว็บไซด์นี้จะเปิดโอกาสให้วัยรุ่นทั้งหลายได้ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเอง มีคลิปวีดีโอที่ให้ข้อคิดดีๆแก่เรา โทษจากการ ดื่มสุรา ยาเสพติด และเรื่องอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงการให้กำลังใจคนที่ทำผิดพลาดให้ได้ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับชีวิตใหม่อีกครั้ง โดยจะมีความรู้ ประสบการณ์ของคนที่เอามาแช์และให้ข้อคิดดีๆ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและช่วยกันเสนอแนะกันในการช่วยกันแก้ปัญหา เป็นอีกเว็บไซด์หนึ่งที่ช่วยกันในการสร้างสรรค์สังคมได้ดียิ่ง  ลองเข้าไปอ่านดูครับ สาระเพียบ กำลังใจก็มากล้น นอกจากนี้มีกิจกรรมพิเศษให้เราได้ร่วมด้วย