วิธีการทำกรอบรูปที่ทำให้รูปเราดูเด่นขึ้นโดยใช้ photoshop

tip photoshopการทำกรอบรูปเพื่อให้รูปของเราดูเด่นขึ้นโดยใช้โปรแกรม  photoshop สามารถทำได้ดังนี้ครับ
ทำการเปิดรูปที่เราต้องการทำกรอบภาพขึ้นมา กด  Ctrl+A แล้วกด  Ctrl+C เพื่อ Copy ภาพไว้ หลังจากนั้นกด Ctrl+N ตรงช่อง Width กับ  Height ทำการบวกเลขเพิ่มจากค่าเดิมอย่างละ 50 Pixel ขึ้นไป  เช่น 900 เป็น 950 หลังจากนั้นทำการกด OK แล้วกด  Ctrl+V เพื่อทำการวางภาพ แล้วเลือกไปที่เมนู Layer->Layer Style->Drop Shadow จากนั้นกด OK เป็นอันเสร็จสิ้นครับ