หลุด!! คลิป PlayStation Phone

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

หลังจากมีข่าวการพัฒนา PlayStation Phone ก็มีภาพหลุดออกมาให้เห็นกันเรื่อยๆ วันนี้เป็นคลิปครับ ซึ่งคลิปสาธิตที่มีการเปิดเผยออกมานี้จะเป็นการเล่นเกมส์ Playing Biohazard 2 และ Rage Racer บน PlayStation Phone แหม!! คอเกมส์อย่างผมชักมันส์มือแล้วซิ