MV เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ Tattoo Colour

YouTube Preview Image

MV เธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจ ซิงเกิ้ลใหม่จาก Tattoo Colour หลังจากที่มี คลิป แนน ปิยะดา เหวี่ยงแทททูคัลเลอร์ ออกมาให้แฟนเพลงตีความกันไปต่างๆนาๆ

ตอนนี้ MV ออกคงกระจ่างกันแล้วนะครับว่าเป็นการโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ เพลงเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจนั่นเอง

แนน ปิยะดา เหวี่ยงแทททูคัลเลอร์