เบอร์เดิมแต่เครือข่ายใหม่

ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อนๆสามารถย้ายระบบโดยไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ด้วย MNP (Mobile Number Portability) หรือบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยความร่วมมือของทั้งห้าผู้ให้บริการเครือข่ายและคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ทำให้ผู้ใช้มือถือทุกคน เอาแบบง่ายๆเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเครือข่ายได้โดยที่ยังใช้เบอร์เดิม โดยติดต่อที่ศูนย์บริการของเครือข่ายมือถือที่เพื่อนๆไว้วางใจที่สุด เขาก็จะดำเนินการ MNP ให้ตามขั้นตอนทันที จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน นะจ๊ะ ใครที่รักเบอร์เดิมหวงเบอร์เดิมแต่เครือข่ายบริการแย่ก็สามารถเลือกเปลี่ยนเครือข่ายอื่นๆได้แล้วแต่เบอร์เดิมย้ำว่าเบอร์เดิม แต่ที่แน่ๆ AIS กำลังโปรโมทเต็มที่ไม่เชื่อไปอ่านข้อมูลที่  www.ais.co.th ดูดิเธอ