ข้อดีของ Dual BIOS

Dual BIOS ก็คือ  BIOS คู่ แล้วมันดีอย่างไรล่ะ เมื่อก่อนจะมีไวรัสทำลาย BIOS ถ้่าใครที่ไม่ใช่ Dual BIOS เครื่องก็จะบูตไม่ได้ ต้องไป COPY BIOS จากเครื่องอื่นมาลง แต่ถ้าเป็น Dual BIOS ถ้า BIOS เสีย ด้วยโดนไวรัสหรือกรณีปัญหาใดๆก็ตามแต่ ก็จะมี BIOS อีกชุดหนึ่งช่วยในการบูตเครื่องได้